תשעה באב

Medusa

תשעה באב הצער העצום של כולנו אנחנו, היהודים שעלו לארץ עם משפחותינו בשנות התשעים מהרפובליקות (המדינות) של ברית המועצות, הביאנו בתיבות העץ של המטען את השאריות האחרונות של היהדות מהמקומות שבהם חיינו.על שבטנו עברה מכונת הרפרסיות הדמית והבלתי-מרחמת של ברית המועצות. מורשתנו היהודית העשירה הומרחה בדורות והפכה למעמסה כבדה. הבאנו לכאן את הזיכרון המעוות של […]

Девятое ава

Девятое ава Одно огромное горе на всех Мы, иудеи, репатриировавшиеся со своими семьями в алие девяностых из республик (стран) Советского Союза, привезли в своих фанерных контейнерах для багажа последние остатки иудаизма тех мест, где мы жили. По нашему племени проехала кровавая и беспощадная машина репрессий СССР.   Наше богатое иудейское наследие было вытравлено в поколениях и превратилось […]